Johanna Lalor
Johanna Lalor
Ballyduff (Kerry) +others Kerry DOB : DOB: 1st May 1842
Mary Josephine  Delaney1878
Mary Josephine Delaney
Listowel (Kerry) +others Ballyduff (Kerry) DOB : DOB: 16th May 1878
James Dowd 18121812
James Dowd 1812
Kerry +others Ballyduff (Kerry) DOB : DOB: 1st Jan 1812